Đia chỉ nhà vườn: Đối diện khoa Nông Học, Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: 0948321063 – 0969450190 – 0903281591